• Ice bag

    ถุงน้ำแข็ง

    วัสดุถุงน้ำแข็งเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยอาหารซึ่งรับประกันคุณภาพของน้ำแข็ง มีถุงน้ำแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันซึ่งสามารถปรับแต่งตามตัวอย่างของลูกค้า ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีโลโก้ต่างกันสามารถพิมพ์ลงบนถุงได้ ถุงใสไม่ต้องพิมพ์ราคาถูกที่สุด