• Ice room

    ห้องน้ำแข็ง

    รายละเอียดสินค้า: สำหรับผู้ใช้เครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและลูกค้าที่สามารถใช้น้ำแข็งในความถี่ปกติในเวลากลางวันพวกเขาไม่จำเป็นต้องนำระบบทำความเย็นมาใช้ในห้องเก็บน้ำแข็ง สำหรับห้องเก็บน้ำแข็งขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อให้อุณหภูมิภายในติดลบเพื่อให้สามารถเก็บน้ำแข็งไว้ภายในได้โดยไม่ละลายเป็นเวลานาน ห้องน้ำแข็งใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งหลอดและอื่น ๆ คุณสมบัติ: 1. ฉนวนกันความร้อนบอร์ดห้องเย็นหนา ...